فروشگاه محصولات دانش مدیریت تکنولوژی و مدیریت بانکداری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه

ارزیابی عوامل موثر بر آموزش کارکنان با معرفی استاندارد توسعه گر کارکنان

ارزیابی عوامل موثر بر آموزش کارکنان با معرفی استاندارد توسعه گر کارکنان ارزیابی عوامل موثر بر آموزش کارکنان با معرفی استاندارد توسعه گر کارکنان - 55 صفحه ورد سازمان هاي توسعه گر کارکنان از طريق مشارکت دادن کارکنان اجرايي و مديران در فعاليت هاي پرورش کارکنان و تخصيص منابع، تعهد خود را به کارکنان ثابت مي کنند. اين سازمان ها از لحاظ اجراي برنامه هاي توسعه کارکنان جدي هستند و سطح بالايي از مشارکت را تضمين مي کنند. همچنين فعاليت هاي توسعه کارکنان را پيگيري مي کنند تا انتقا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

سیستمی برای سنجش بانکداری اسلامی

سیستمی برای سنجش بانکداری اسلامی سیستمی برای سنجش بانکداری اسلامی - 20 صفحه ورد حدود بيست و پنج سال پيش وقتي قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب مي‌شد، اولين گام به سمت اسلامي شدن بانك‌ها برداشته شد و آن بحث حذف ربا از سيستم بانكداري‌ است، اما بانكداري اسلامي در اينجا خلاصه نمي‌شود، يعني علاوه بر حذف ربا كه يك گام اساسي محسوب مي‌شود بايد تغيير و تحولات ديگري هم در نظام بانكي رخ دهد تا بتوانيم اسم نظام بانكي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

سیستم مدیریت استعدادها

سیستم مدیریت استعدادها سیستم مدیریت استعدادها - 20 صفحه ورد در طول نیم قرن گذشته اوضاع اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی جهان آنچنان دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می توان اندک شباهتی میان ساختار سازمان ها در زمان حال و گذشته یافت. سازمان ها به منزله پدیده تکامل یافته قرن حاضر، بستر واقعی این تحولات به شمار می روند و مدیران ، رهبران و متفکران هر جامعه یا سازمان، تعدیل کننده جهت های چندگانه آنها هستند و بزرگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

مدیریت تکنولوژی و نوآوری مدیریت تکنولوژی و نوآوری - 8 صفحه ورد كاربرد واژه ي تكنولوژي و مفهوم آن، ابهاماتي دارد كه به دليل تحولات تاريخي در گستره و ماهيت فعاليت هايي است كه تكنولوژيك پنداشته مي شوند. حتي تا اواخر قرن 19 ، وجه تمايز تكنولوژي با ساير فعالي تهاي انساني، درگيري مستقيم با دنياي مادي تلقي مي شد. با گذشت زمان روندهاي تغيير، ماهيت تكنولوژي را دستخوش دگرگوني كردند. به عنوان يكي از عوامل بسيارمهم مي توان به تأثير ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(6):