فروشگاه محصولات دانش مدیریت تکنولوژی و مدیریت بانکداری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه

تماس باما

محمد سعید شریفان
تلفن همراه (مذاکرات تلفنی و ارسال پیامک): 8500 690 0913

تلفن همراه (شبکه های اجتماعی): 6200 033 0933

تلگرام (dr_sharifan) و اینستاگرام (dr.sharifan) و لینکداین (Mohammad Saeed Sharifan)

پست الکترونیک: dr.sharifan@yahoo.com

وب سایت: www.sharifan.ir