فروشگاه محصولات دانش مدیریت تکنولوژی و مدیریت بانکداری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - انتقال تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - انتقال تکنولوژی آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 90 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : ظهور تکنولوژی های مبتنی بر شبکه طلیعه دار قرن بیست و یکم است. اینترنت و ارتباطات ماهواره ای ، دستیابی به تحقیقات و یافته های علمی را در چند دقیقه فراهم می نماید. تکنولوژی دسترسی سریع به محصولات، خدمات و بازار های سراسر جهان را تسهیل نموده است. موانع آگاهی از پژوهش های روز دنیا برای کشور هایی که سال ها مجب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - رشد و توسعه

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - رشد و توسعه آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 300 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی “ و ”توسعه اقتصادی “ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - خرد و دانش

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - خرد و دانش آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 90 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : دانايي با "دانشوري" مترادف است. در دقيق ترين تعريف، دانش ( Knowledge ) به آميزه اي از اطلاعات، نظريات علمي و تجربه در انجام يك كار مشخص اطلاق مي شود. شما به عنوان يك پژوهشگر يا مهندس ميتوانيد با استفاده از اطلاعات، نظريات علمي و تجربه اي كه در طراحي و ساخت اندوخته ايد، يك دستگاه يا سيستم را بسازيد. شما يك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - مالکیت معنوی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - مالکیت معنوی آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 90 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - کارآفرینی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - کارآفرینی آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 100 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : كارآفريني : واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي " متعهد شدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي وبستر : كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل كند. اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - علم و دانایی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - علم و دانایی آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 55 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : مسیری که مفهوم نوآوری در دنیا طی کرده آغازش بر اساس اقتصاد بوده و عمدتاً در فضای اقتصادی به نوآوری پرداختند. حتی اولین کسی که به شکل غیرمستقیم به نوآوری اشاره کرده اقتصاددان معروف آدام اسمیت است که ابتدا فیلسوف اخلاق بوده و بعد در کتاب «ثروت ملل»، وارد بحث اقتصاد شد. واقعیت مهمی را که این مسئل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - جهانی شدن

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - جهانی شدن آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 40 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي و جهانی شدن بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت وارد بازار نمي شود. ايجا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - ارزش و قیمت گذاری

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - ارزش و قیمت گذاری آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 60 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : قیمت گذاری و ارزش گذاری فناوری همواره یکی از مباحث مهم و کلیدی در فرآیند تجاری سازی و انتقال فناوری محسوب می شود. از طرفی تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار، لزوم جرح و تعدیل قیمت را روشن میسازد. روش های فراوانی در ادبیات در حوزه قیمت گذاری وارزش گذاری دانش، فناوری، محصولات و یا خدمات سازمان ها و بنگاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - تحقیق و توسعه

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - تحقیق و توسعه آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 200 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : تحقیق و توسعه که تا قبل از سال‌های آغازین قرن ۲۰ هیچ سخنی از آن نبود، از آن زمان تاکنون در تمام دنیا در مرکز توجه صنایع گوناگون قرار گرفته است. مفهوم تحقیق از زمانی که علم شکل گرفته همراه آن بوده است اما توسعه، که ارتباط تنگاتنگی با تحقیق دارد و به دنبال آن می‌آید، تا پیش از دهه‌ی ۱۹۵۰ شنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - پیش بینی و آینده نگاری

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - پیش بینی و آینده نگاری آشنایی دانشجویان از طریق مجموعه ای از اسلایدهای - 60 اسلاید - آموزشی پاورپوینت شامل مباحث : با افزايش تغييرات و دگرگونيها در سالهاي آخر هزاره دوم و ظهور پياپي مسائل جديد در جامعه جهاني، اتكا به روشهاي برنامه‌ريزي مبتني بر پيش‌بيني، جوابگوي نياز مديريت‌هاي كلان كشورها نبود و سايه سنگين عدم قعطيت‌ها و ظهور رويدادهاي ناپيوسته و شگفت‌انگيز، وضعيت را به گونه ا‌ي دگرگون كر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(2):