فروشگاه محصولات دانش مدیریت تکنولوژی و مدیریت بانکداری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه

آشنایی و تدوین سند چشم انداز

آشنایی و تدوین سند چشم انداز آشنایی و تدوین سند چشم انداز - 100 اسلاید پاورپوینت چشم انداز عبارت است از آینده ای واقه گرایانه، محقق الوقوع و جذاب برای سازمان یا جامعه. چشم انداز بیان صریحی است از سرنوشت سازمان که باید به آن سمت حرکت کند. چشم انداز همواره با آینده ای سر و کار دارد در حقیقت چشم انداز آنجائی است که فردا آغاز میشودچشم انداز نه تنها درمرحله آغازین سازمان نقش مهمی ایفا میکند بلکه درطول کل چرخه حیات سازمان هم این ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(3):