فروشگاه محصولات دانش مدیریت تکنولوژی و مدیریت بانکداری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه

درباره ما

محمد سعید شریفان 
دانشجوی دکترا و کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی-انتقال و حقوق مالکیت معنوی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار و دارای گواهینامه تخصصی تجارت الکترونیکی و ...

کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان، رشته رایانه و فناوری اطلاعات
- رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای
- رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای
- رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی
- رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه ای و نشر الکترونیکی
- کارشناسی در زمینه جرایم ریانه ای و فضای مجازی
- عضو کمیته انفورماتیک و فضای مجازی کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان و ...
مدیر مسئول انتشارات آینده نگار شریف
- تالیف کتاب بانکداری مدرن
- تالیف کتاب بانکداری الکترونیک
- تالیف کتاب بانکداری در فضای مجازی
- تالیف کتاب امنیت در بانکداری
- تالیف کتاب مراکز داده و ...
- ناشر، مولف، تهیه کننده و ویراستاری متون علمی و ...

 حوزه های مشاوره و تدریس
- مشاور طراحی تکنولوژی های مالی ( FIN TECH )
- مشاور توسعه بانکداری در شبکه های اجتماعی مجازی

- مشاور نوآوری های بانکداری مدرن و بانکداری شناختی

- مدرس دوره آموزشی سازمانی بانکداری جامع (اختصاصی، شرکتی و مجازی)

- مدرس دوره آموزشی دانشگاهی مدیریت پروژه ها و مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

- مدرس دوره های آموزشی دانشگاهی مدیریت تکنولوژی و نوآوری و ...